GÖZETMENLER İÇİN SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

 1. Dersin öğretim üyesi ve sınav görevlileri, sınav salonlarına en geç sınavın başlama saatinden on (10) dakika önce gelmeli ve sınavın saatinde başlayabilmesi için gerekli sınav düzenini sağlamalıdır. Dersin öğretim üyesi, sınav salonlarında sınavın bu yönergede belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde yürütülmesini sağlamalı ve sınav süresince zaruri olmadıkça sınav binasından ayrılmamalıdır. Öğretim üyeleri, Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayı alınmadan sınavların tarih, yer ve saatini değiştiremezler.
 2. Öğrencilerin güncel öğrenci kimlik kartları ya da zaruri hallerde öğrenci işlerinden alacakları öğrenci belgesi ile sınava girmeleri zorunlu olup, sınav görevlileri sınav başlangıcında mutlaka kimlik kontrolü yapmalıdırlar. Yanında öğrenci kimlik kartı bulunmayan öğrenciler, öğrenci işlerine yönlendirilmelidir.
 3. Öğrencilerin sıra gözlerinde kitap, defter, fotokopi ve sair doküman ve benzeri materyalleri bulundurmamaları ve sınav süresince cep telefonlarını kapalı konumda tutmaları hususunda gerekli uyarılar sınavın başlangıcında mutlaka yapılmalıdır. Öğrenciler, sınav süresince sınavda görevli öğretim elemanlarının sınav düzenine dair talimat ve uyarılarına uymakla yükümlüdürler.
 4. Sınav süresince sınav görevlileri birbirleri ile sohbet etmemeli; sınav düzenini bozacak tavır ve davranışlarda bulunmamalıdır.
 5. Sınav görevlileri, hangi sınav salonunda görevlendirilmişler ise o salonda sınav görevine katılmalı; zorunluluk olmadıkça görevli oldukları sınav salonunu terk etmemelidir.
 6. Sınav görevlileri, sınav salonlarına akademik kimliğe uygun olarak mevzuatın öngördüğü kıyafetlerle gelmelidir.
 7. Sınav görevlileri sınav süresince görevlendirildikleri salonda birbirlerinden farklı yerlerde bulunmalı, özellikle kürsü önünde veya arkasında zaruret olmadıkça bir arada yer almamalı; kitap, gazete, makale, sınav evrakı okuma gibi başka bir işle ilgilenmemeli ve sınav salonlarına su dışında, çay, kahve ve benzeri içecek ve/veya herhangi bir yiyecek getirmemelidir.
 8. Dekanlık makamının bilgisi olmaksızın hiçbir sınav görevlisi kendi arasında görev değişimi yapmamalı; ancak zorunluluk söz konusuysa, ilgili dekan yardımcısının onayı alınarak görev değişikliği yapılmalıdır. Ancak, sınav görevlileri, zorunluluk hali ve kendilerinin lisansüstü sınavları ile görevli oldukları sınav saatinin çakışması dışında görev değişikliği talebinde bulunmamalıdır.
 9. Zorunlu olarak görev değişikliği yapıldığı durumlarda, görevi üstlenen sınav görevlileri, görevlerine azami dikkat sergilemeli ve zamanında görev yerinde hazır bulunmalıdır.
 10. Bir sınav görevlisinin, ani zaruret hali nedeni ile sınav görevine gelemeyecek olması durumunda, ilk fırsatta ilgili dekan yardımcısı/yardımcıları ve/veya dersin öğretim üyesine bilgi verilmeli ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanmalıdır. Sınava katılamayan öğretim elemanı yine mümkün olur olmaz, Dekanlık makamına, sınava katılamama mazeretini yazılı olarak bildirmelidir.
 11. Sınava geç kalmış bir öğrenci sınav salonundan herhangi bir öğrenci çıkarılmadığı sürece ara sınavlarda ilk on beş (15); yarıyıl sonu sınavlarında ilk yirmi (20) dakika içinde sınava alınmalı; ancak kendisine ek süre verilmemelidir. Bunun gibi, hiçbir öğrencinin, zorunluluk olmadıkça, ara sınavlarda ilk on beş (15); yarıyıl sonu sınavlarında ilk yirmi (20) dakika sınav salonundan çıkmasına izin verilmemelidir. Hiçbir öğrenci, dersin öğretim üyesi tarafından belirlenen sınav süresi tamamlanmadıkça sınav salonundan çıkmaya zorlanmamalıdır.
 12. Sınav bitiminde, cevap kağıtları dersin öğretim üyesinin belirlediği şekilde dizilmeli, teslim alınan sınav kağıtları sayılarak yoklama kağıdındaki öğrenci sayısıyla karşılaştırılmalı ve daha sonra yoklama kağıdı görevlilerce imzalanmalıdır.
 13. Öğrencilerin zorunlu bir neden olmaksızın, sınav kağıtlarını teslim etmeden sınav salonundan çıkmalarına izin verilmemeli, sınav düzenine uygun davranmayan, kopya çeken veya çekmeye teşebbüs eden öğrenciler hakkında tutanak tutulmalı ve salondaki görevlilerce imzalanarak, Dekanlığa teslim edilmelidir.
 14. Sınav görevlileri ve dersin öğretim üyesi tarafından imzalanan sınav tutanağı, sınavın bitiminden itibaren en geç yirmi dört (24) saat içinde dersin öğretim üyesi veya söz konusu dersin ilgili araştırma görevlisi/görevlileri tarafından öğrenci işlerine teslim edilmelidir.

 ÖĞRENCİLER İÇİN SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

 1. Dersin öğretim üyesi ve sınav görevlileri, sınav salonlarına en geç sınavın başlama saatinden on (10) dakika önce gelmeli ve sınavın saatinde başlayabilmesi için gerekli sınav düzenini sağlamalıdır. Dersin öğretim üyesi, sınav salonlarında sınavın bu yönergede belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde yürütülmesini sağlamalı ve sınav süresince zaruri olmadıkça sınav binasından ayrılmamalıdır. Öğretim üyeleri, Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayı alınmadan sınavların tarih, yer ve saatini değiştiremezler.
 2. Öğrencilerin güncel öğrenci kimlik kartları ya da zaruri hallerde öğrenci işlerinden alacakları öğrenci belgesi ile sınava girmeleri zorunlu olup, sınav görevlileri sınav başlangıcında mutlaka kimlik kontrolü yapmalıdırlar. Yanında öğrenci kimlik kartı bulunmayan öğrenciler, öğrenci işlerine yönlendirilmelidir.
 3. Öğrencilerin sıra gözlerinde kitap, defter, fotokopi ve sair doküman ve benzeri materyalleri bulundurmamaları ve sınav süresince cep telefonlarını kapalı konumda tutmaları hususunda gerekli uyarılar sınavın başlangıcında mutlaka yapılmalıdır. Öğrenciler, sınav süresince sınavda görevli öğretim elemanlarının sınav düzenine dair talimat ve uyarılarına uymakla yükümlüdürler.
 4. Sınav süresince sınav görevlileri birbirleri ile sohbet etmemeli; sınav düzenini bozacak tavır ve davranışlarda bulunmamalıdır.
 5. Sınav görevlileri, hangi sınav salonunda görevlendirilmişlerse o salonda sınav görevine katılmalı; zorunluluk olmadıkça görevli oldukları sınav salonunu terk etmemelidir.
 6. Sınav görevlileri, sınav salonlarına akademik kimliğe uygun olarak mevzuatın öngördüğü kıyafetlerle gelmelidir.
 7. Sınav görevlileri sınav süresince görevlendirildikleri salonda birbirlerinden farklı yerlerde bulunmalı, özellikle kürsü önünde veya arkasında zaruret olmadıkça bir arada yer almamalı; kitap, gazete, makale, sınav evrakı okuma gibi başka bir işle ilgilenmemeli ve sınav salonlarına su dışında, çay, kahve ve benzeri içecek ve/veya herhangi bir yiyecek getirmemelidir.
 8. Dekanlık makamının bilgisi olmaksızın hiçbir sınav görevlisi kendi arasında görev değişimi yapmamalı; ancak zorunluluk söz konusuysa, ilgili dekan yardımcısının onayı alınarak görev değişikliği yapılmalıdır. Ancak, sınav görevlileri, zorunluluk hali ve kendilerinin lisansüstü sınavları ile görevli oldukları sınav saatinin çakışması dışında görev değişikliği talebinde bulunmamalıdır.
 9. Zorunlu olarak görev değişikliği yapıldığı durumlarda, görevi üstlenen sınav görevlileri, görevlerine azami dikkat sergilemeli ve zamanında görev yerinde hazır bulunmalıdır.
 10. Bir sınav görevlisinin, ani zaruret hali nedeni ile sınav görevine gelemeyecek olması durumunda, ilk fırsatta ilgili dekan yardımcısı/yardımcıları ve/veya dersin öğretim üyesine bilgi verilmeli ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanmalıdır. Sınava katılamayan öğretim elemanı yine mümkün olur olmaz, Dekanlık makamına, sınava katılamama mazeretini yazılı olarak bildirmelidir.
 11. Sınava geç kalmış bir öğrenci sınav salonundan herhangi bir öğrenci çıkarılmadığı sürece ara sınavlarda ilk on beş (15); yarıyıl sonu sınavlarında ilk yirmi (20) dakika içinde sınava alınmalı; ancak kendisine ek süre verilmemelidir. Bunun gibi, hiçbir öğrencinin, zorunluluk olmadıkça, ara sınavlarda ilk on beş (15); yarıyıl sonu sınavlarında ilk yirmi (20) dakika sınav salonundan çıkmasına izin verilmemelidir. Hiçbir öğrenci, dersin öğretim üyesi tarafından belirlenen sınav süresi tamamlanmadıkça sınav salonundan çıkmaya zorlanmamalıdır.
 12. Sınav bitiminde, cevap kâğıtları dersin öğretim üyesinin belirlediği şekilde dizilmeli, teslim alınan sınav kâğıtları sayılarak yoklama kâğıdındaki öğrenci sayısıyla karşılaştırılmalı ve daha sonra yoklama kâğıdı görevlilerce imzalanmalıdır.
 13. Öğrencilerin zorunlu bir neden olmaksızın, sınav kâğıtlarını teslim etmeden sınav salonundan çıkmalarına izin verilmemeli, sınav düzenine uygun davranmayan, kopya çeken veya çekmeye teşebbüs eden öğrenciler hakkında tutanak tutulmalı ve salondaki görevlilerce imzalanarak, Dekanlığa teslim edilmelidir.
 14. Sınav görevlileri ve dersin öğretim üyesi tarafından imzalanan sınav tutanağı, sınavın bitiminden itibaren en geç yirmi dört (24) saat içinde dersin öğretim üyesi veya söz konusu dersin ilgili araştırma görevlisi/görevlileri tarafından öğrenci işlerine teslim edilmelidir.