Bağıl Değerlendirme Uygulama Esasları
Çift Anadal ve Yan Dal Uygulama Esasları
Öğrenci Danışmanlık Uygulama Esasları
Üniversite Seçmeli Dersler Uygulama Esasları
Sınav  Uygulama Esasları

Hukuk Fakültesi Sınav Uygulama Esasları

Mazeret Sınavı Uygulama Esasları
Özel Öğrenci Uygulama Esasları
Yaz Okulu Uygulama Esasları
Diploma, Diploma Eki Ve Diğer Belgelerin Basımı Uygulama Esasları