Kütüphaneler Arası Ödünç Alma (ILL –  Inter Library Loan) nedir?

Kütüphaneler arası İşbirliği, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kütüphaneleri’nde bulunmayan Kitap/Tez/Makalenin, Türkiye’deki diğer üniversite ve araştırma kütüphanelerinden kütüphaneler arası ödünç alma ILL (Inter Library Loan) hizmetiyle sağlanmasıdır. Kütüphaneler Arası Ödünç Sistemi (ILL-InterLibrary Loan) ile kütüphane koleksiyonlarında bulunmayan kaynaklar kullanıcılarımız için diğer üniversite kütüphanelerinden sağlanmaktadır. 

Bu hizmetten kimler faydalanabilir?
 • Bu hizmetten Üniversitemiz akademik personeli ile doktora ve yüksek lisans öğrencileri danışmanları aracılığıyla yararlanabilir.
 • Kullanıcılarımızın, ödünç yayın işlemleri sırasında Öğrenci Kimlik Kartı veya Personel Kimlik kartlarını göstermeleri mecburidir.
Nasıl talepte bulunulur? 
 • Hukuk Fakültesi internet sayfasında bulunan Kitap/Tez/Makale talep formu elektronik ortamda doldurulup elden teslim edilir.
 • Formda istenen bilgilerin hepsinin kısaltmalar kullanılmadan doldurulması gerekmektedir.
 • Danışma kaynakları, rezerve birimindeki kitaplar ve üzerinde ödünç verilmez ibaresi bulunan veya ödünçte olan kitaplar için yapılan istekler geçersiz sayılır.
 • Kullanıcılar bir seferde en fazla 3 kitap isteği yapabilirler.
Kitap veya makale fotokopisinin gelmesi ne kadar sürer? 

Bu süre formda bulunan bibliyografik bilgilerin doğru ve tam olmasına, istenen kütüphanenin iş yoğunluğuna, yollama yöntemlerine ve postadaki olası aksaklıklara göre değişmektedir. Bazı isteklerin yerine getirilmesi talep tarihinden itibaren 2-3 hafta bazen 1 hafta sürmektedir.

Yayınlar nasıl teslim alınır? Geldiğinden nasıl haberdar olunur?
 • ILL yoluyla ödünç alınan kitaplar, ilgili kurum tarafından Fakülte Kütüphanemize gönderilir. Kullanıcılarımız gelen kitapları Fakülte Kütüphanesinden teslim alabilirler. ILL kapsamında ödenen tüm fotokopi ve kargo ücretleri istekte bulunan kullanıcıya aittir.
 • Yayının geldiği e-posta ile haber verilir. 2 hafta içinde gelmeyen yayının durumu hakkında telefonla bilgi istenebilir.
Yayın hangi süre ile ödünç alınır? 
 • Bu süre her üniversite kütüphanesinin ödünç verme politikasına göre değişmektedir. Genellikle 3-4 hafta süre ile ödünç verilmektedir.
 • Makale fotokopilerini istekte bulunan kişi iade etmez.
 • Ankos Kits Üyesi diğer Kurumlarda Fakülte Kütüphanemizden en fazla 3 adet kitabı 30 gün süreyle ödünç alabilirler. 1 kere uzatma işlemi yapabilirler.
Alınan yayınların iadesi nasıl yapılır? 
 • Kullanım süresi biten kitaplar, teslim tarihinden en az 4 gün önce Fakülte Kütüphanesine eksiksiz ve yıpratılmamış halde teslim edilmelidir.
 • Kitabın zamanında iade edilmemesi veya kaybedilmesi durumunda, yayının ödünç alındığı kütüphanenin kuralları geçerlidir.
 • İstekte bulunan kullanıcımız, telif haklarını ihlal etmeden kitabı kullanmayı ve istenen süre içinde iade etmeyi kabul etmiş sayılır.
 • ILL kapsamında getirtilen kitapların istekte bulunulan kütüphaneye zamanında teslim edilmesi son derece önem arz etmektedir. Geciktirilmesi halinde ilgili kütüphane konuyu bireysel değil kurumsal olarak değerlendirmekte ve daha sonraki kitap istekleri gönderilmemektedir.
Talep Formu için tıklayınız