Erzincan Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Yükseköğretim Kururmlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş (EK MADDE-1)

Yükseköğretim Kururmları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği