Anyasa Hukukunun Genel Esasaları YSS Sonucu
Türk Anayasa Hukuku YSS Sonucu
Hukuk Başlangıcı YSS Sonucu
Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku YSS Sonucu
Aile Hukuku YSS Sonucu
Roma Hukuk I YSS Sonucu
Roma Hukuku II YSS Sonucu
   
İdare Hukuku YSS Sonucu
İdari Yargılama Hukuku
Ceza Hukuku ( Genel Hükümler ) I YSS Sonucu
Ceza Hukuku ( Genel Hükümler ) II YSS Sonucu
Borçlar Hukuku ( Genel Hükümler ) I YSS Sonucu
Borçlar Hukuku ( Genel Hükümler ) II YSS Sonucu
 
Ceza Hukuku ( Özel Hükümler ) I YSS Sonucu
Ceza Hukuku ( Özel Hükümler ) II YSS Sonucu
Ticari İşletme Hukuku YSS Sonucu
Ortaklıklar Hukuku YSS Sonucu
Medeni Usul Hukuku I YSS Sonucu
Medeni Usul Hukuku II YSS Sonucu
Eşya Hukuku I YSS Sonucu
Eşya Hukuku II YSS Sonucu
Borçlar Hukuku ( Özel Hükümler ) I
Borçlar Hukuku ( Özel Hükümler ) II
Ceza Usul Hukuku I YSS Sonucu
Ceza Usul Hukuku II YSS Souncu
İcra Hukuku YSS Sonucu
İflas Hukuku YSS Sonucu
Kıymetli Evrak Hukuku
Miras Hukuku I YSS Sonucu
Miras Hukuku II YSS Sonucu