Fakültemizin abone olduğu veritabanları aşağıda gösterilmiştir.

I – YERLİ VERİTABANLARI
image001 Kazancı
lexpera Lexpera
II – YABANCI VERİTABANLARI
ebscohost EBSCOhost – Hiperkitap
heinonline Heinonline
jstor Jstor
proquest  ProQuest
swisslex1  Swisslex