Prof. Dr. Cem BAYGIN 
(Dekan V.) 
Prof. Dr. Sururi AKTAŞ Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY
Prof. Dr. Şafak NARBAY
(Üye) (Üye) (Üye)
Doç. Dr. M.Emin RUHİ Doç.Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. Alpaslan AKARTEPE
(Üye) (Üye)  (Üye)
 
Yılmaz ÖZKER
Fakülte Sekreteri
(Raportör)