Prof. Dr. Cem BAYGIN 
(Dekan V.)
Prof. Dr. Cem BAYGIN   Prof. Dr. Cem BAYGIN 
(Bölüm Başkanı)   (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Sururi AKTAŞ Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY Prof. Dr. Şafak NARBAY
(Üye) (Üye) (Üye)
Doç. Dr. M.Emin RUHİ Doç.Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. Ahmet NAR
(Üye) (Üye) (Üye)
 
Yılmaz ÖZKER
Fakülte Sekreteri
(Raportör)