Erzincan  Hukuk Fakültesi, 27.06.1987 tarih ve 3389 sayılı Kanunla Atatürk Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Öğretim faaliyetlerine 1991-1992 eğitim öğretim yılında Erzincan’da başlamış, ancak 13 Mart 1992 depremi sonrasında öğrencilerimiz öğrenimlerine Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde devam etmek zorunda kalmışlardır. Yeni hizmet binası ve diğer sosyal tesislerin tamamlanmasını müteakip, 1993–1994 eğitim-öğretim yılında tekrar Erzincan’da öğretime başlanmıştır. 01.03.2006 tarihinde Erzincan Üniversitesinin kurulmasıyla (12.08.2006 tarihi itibariyle), Fakültemiz, Atatürk Üniversitesinden ayrılarak Erzincan Üniversitesine bağlanmıştır. 
            Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi, şehir merkezinden 3 km uzaklıkta, öğrencilerimizin sportif faaliyetler yapabilecekleri alanları bulunan, doğal güzelliklerle çevrili bir yerleşkede bulunmaktadır. Fakültemizde 6 derslik, 1 bilgisayar sınıfı, 1 duruşma salonu ile yaklaşık 30.000 eser ve süreli yayının mevcut olduğu zengin bir kütüphane ve 100 kişilik bağımsız bir okuma salonu bulunmakta; tüm akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize internet hizmeti verilmektedir. Kütüphanemizde akademik personel ve öğrencilerimizin yararlanmaları amacıyla, aylık olarak güncellemeleri yapılan, içtihat ve mevzuat bilgi bankası programları mevcuttur. Ayrıca 2009- 2010 öğretim yılında tamamlanan amfiler grubunda 2 adet 350 kişilik, 4 adet 250 kişilik toplam 6 amfi, 1 adet 250 kişilik konferans salonu ve 1 adet öğrenci kafeteryası öğrencilerimizin hizmetindedir.
         Fakültemiz genç ve dinamik bir akademik kadroya sahiptir. Fakültemizde; 6 Profesör, 14 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Doktor Öğretim Görevlisi, 2 Araştırma Görevlisi Doktor  ve 31 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.  Ayrıca fakültemizde yetişen pek çok öğretim üyesi ülkemizin değişik üniversitelerinde görev yapmakta ve bizlerle akademik işbirliğine devam etmektedir.
         Erzincan Hukuk Fakültesi ilk mezunlarını 1996–1997 eğitim-öğretim yılında vermiştir. Şu ana kadar Fakültemizden 2087 öğrenci mezun olmuştur. 22. dönem mezunlarını verdiğimiz 2016-2017 öğretim yılında 214 öğrenci fakültemizdeki öğrenimlerini başarı ile tamamlamış ve mezunlarımız arasına katılmıştır. Fakültemize 2017-2018 öğretim yılında  TM-3 puan türünden en düşük 409.7076 en yüksek 442.6868 puan alan 300 öğrenci kabul edilmiştir. Ayrıca Fakültemizin 8 okul birincisi, 22 dikey geçiş kontenjanı mevcut olup, 2 nci ve 3 ncü sınıflar için 5’şer kurumlararası yatay geçiş kontejanı ve  tüm sınıflar için genel öğrenci kontenjanının % 20’si oranında merkezi yatay geçiş kontenjanı mevcuttur. Fakültemize Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat ve İşletme Bölümlerinden toplam 4 öğrencinin kurumiçi yatay geçiş yapabilme imkanı vardır. Halen Fakültemizde 654’ü kız ve 738’i erkek olmak üzere toplam 1392 öğrenci öğrenim görmektedir.
          Fakültemizde 2002–2003 öğretim yılından itibaren Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak kamu hukuku ve özel hukuk anabilim dallarında yüksek lisans öğretimine başlanmıştır. Bugüne kadar Atatürk Üniversitesi bünyesinde 10’u kamu hukuku programında, 3’ü özel hukuk programında olmak üzere, toplam 13 öğrenci yüksek lisans öğrenimini tamamlayarak uzman unvanı almıştır.  Ayrıca 2007–2008 öğretim yılından itibaren Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kamu hukuku, özel hukuk ve mali hukuk anabilim dallarında tezli ve tezsiz yüksek lisans öğretimine, 2010-2011 öğretim yılından itibaren kamu hukuku anabilim dalında, 2012-2013 öğretim yılından itibaren özel hukuk anabilim dalında doktora öğretimine başlanmıştır. Her yıl tezli yüksek lisans programlarına 10, tezsiz yüksek lisans programlarına 30, kamu hukuku ve  özel hukuk doktora programlarına ise 5’er öğrenci kabul edilmektedir. Bugüne kadar tezli yüksek lisans programlarından özel hukuk bölümünde 24, kamu hukuku bölümünde 24, mali hukuk bölümünde 7 olmak üzere toplam 55 öğrenci mezun olmuştur. Tezsiz yüksek lisans programlarından özel hukuk bölümünde 110, kamu hukuku bölümünde 136, mali hukuk bölümünde 40 olmak üzere toplam 286 öğrenci mezun olmuştur. Halen özel hukuk bölümünde 63 tezli, 38 tezsiz, kamu hukuku bölümünde 38 tezli, 24 tezsiz, mali hukuk bölümünde 4 tezli yüksek lisans öğrencisi kayıtlı bulunmaktadır.  Kamu hukuku doktora programında  21, özel hukuk doktora programında ise  12 kayıtlı öğrencimiz mevcuttur. Bu güne kadar kamu hukuku doktora programından 3, özel hukuk doktora programından 1  öğrencimiz mezun olmuştur.
        Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 1997 yılından itibaren kesintisiz olarak yayımlanmaktadır. Dergimiz, C.VI, S.1-4, Aralık 2002 sayısı ile birlikte “Ulusal Hakemli Dergi” niteliğini kazanmış olup; 2003 yılından itibaren yılda iki kez yayınlanır hale gelmiştir. Fakülte dergimiz Tübitak Ulakbim ulusal veri tabanlarından taranabilir dergiler arasında yer almaktadır. Herhangi bir ilan ya da duyuruya gerek olmaksızın tüm hukuk camiasından gelecek akademik nitelikteki çalışmalar dergimizin çıkacak müteakip sayıları için değerlendirmeye alınıp, “hakemlerce uygun görülenler“ yayımlanabilmektedir. Son olarak dergimizin C.XX, S.3-4, Aralık – 2016 sayısı yayımlanmıştır. Bugüne kadar fakültemiz, “ulusal” ve “uluslararası” düzeyde bir çok sempozyum, panel ve konferanslar gerçekleştirmiş, bu bağlamda diğer hukuk fakültelerinden ve yurtdışından çok sayıda değerli katılımcıyı konuk etmiştir.
        Fakültemiz mezunları  girdikleri mesleki sınavlarda başarılı sonuçlar almaktadır. Özellikle Adli ve İdari Yargı Hâkim Adaylığı yazılı sınavlarında öğrencilerimizin gösterdiği başarı oranı oldukça yüksektir. Fakültemizden mezun olan öğrencilerimizin bir kısmı Adalet Bakanlığı bünyesinde hâkim ve savcı olarak, bir kısmı çeşitli hukuk fakültelerinde öğretim elemanı olarak, önemli bir bölümü de serbest avukat olarak mesleki hayatlarını sürdürmektedir.