2018-Bahar Tek Ders ve GANO Baraj Sınav Tarihleri

Fakültemiz Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet NAR’ın 15.05.2018 tarihli, tek ders sınavı ve GANO baraj sınavı tarihlerinin belirlenmesi konulu dilekçesi görüşüldü:

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22. maddesinin 6. bendinin (ç) fıkrasına göre, sınava girme şartlarını yerine getirerek bir dersten FF veya FD alarak başarısız olduğundan dolayı mezun olamayan öğrenciler için Fakültemiz Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet NAR’ın 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonu Tek Sınavı tarihinin belirlenmesine yönelik 15.05.2018 tarihli dilekçesi de dikkate alınarak 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonu tek ders sınavlarının 27.06.2018 tarihinde saat 10.00’da yapılmasına, tek ders sınavına girmek isteyen öğrencilerin 25.06.2018 tarihine kadar Dekanlığımıza bir dilekçe ile müracaat etmelerine oy birliği ile karar verildi.

 

Fakültemiz Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet NAR’ın 15.05.2018 tarihli, GANO baraj sınavı tarihlerinin belirlenmesi konulu dilekçesi görüşüldü:

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22. maddesinin 6. bendinin (f) fıkrasına göre 2017-2018 eğitim- öğretim yılı sonunda GANO’ları 2.00’ın altında olduğu için mezun olamayan öğrencilere son iki yarıyılda DD, DC veya CC notu aldıkları en çok üç dersten bir mezuniyet GANO baraj sınav hakkı verilmesine; bu durumda olan öğrencilerin 27.06.2018 tarihine kadar Dekanlığımıza bir dilekçe ile müracaat etmelerine ve sınavlarının 28.06.2018- 29.06.2018 tarihleri arasında yapılmasına oy birliği ile karar verildi.