2017- Bahar Yarıyılı Tek Ders ve GANO Yükseltme Sınavı

      Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22. maddesinin 6. bendinin (ç) fıkrasına göre, sınava girme şartlarını yerine getirerek bir dersten FF veya FD alarak başarısız olduğundan dolayı mezun olamayan öğrencilerden 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi Tek Ders Sınavına girecek olanların 16.06.2017 tarihine kadar Dekanlığımıza bir dilekçe ile müracaat etmelerine ve sınavlarının 19.06.2017 tarihinde saat 10.00’da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

    Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22. maddesinin 6. bendinin (f) fıkrasına göre 2016-2017 eğitim- öğretim yılında GANO’ları 2.00’ın altında olduğu için mezun olamayan öğrencilere son iki yarıyılda DD, DC veya CC notu aldıkları en çok üç dersten bir mezuniyet GANO baraj sınav hakkı verilmesine; bu durumda olan öğrencilerin 20.06.2017 tarihine kadar Dekanlığımıza bir dilekçe ile müracaat etmelerine ve sınavlarının 21-23.06.2017 tarihleri arasında yapılmasına oy birliği ile karar verildi.